Prosjekter

Nordnorsk  Kunstmuseum.

Byggherre: Statsbygg.
Entreprenør: Byggm. E. Johnsen & sønn A/S.
Renovering av båndtekket mansantak, renner og luftehatter på møne.
Jobben er utført i VM - Zink, med overflate quartz.
Ferdigstilt i Mars 2010.

Bilde av 3784Bilde av 3771

 

Bilde av 3773Bilde av 3789


Bilde av DSC00118


Strandkanten K9A
Strandkanten K9A sto ferdig april/ mai 2009. Vi har også utført K7A og K7B som er tilsøtende bygg. Jobbene er utført i 1mm sjøvannsbestandig aluminium. Totalt ca 7000 lm beslag.
 Alle utført på oppdrag fra Skanska Norge AS.


Bilde av 627299_600_600[1]Bilde av 627301_600_600[1]
Brinken Terrasse.
Prosjekt på oppdrag fra Econor a.s.

Bilde av 626999_600_600[1]Bilde av 627000_600_600[1]

Kopper tekking gangbru.
Denne jobben ble utført på oppdrag for Moelven Limtre AS.
Gangbroen går over  hoved veg til Kroken. Sammen kopling mellom Tomasjord og Tomasjordnes.

Bilde av gangbro 1Bilde av KOBBERTEKKING GANGBROStrandkanten
Strandkanten omsorgsboliger og ungdommsboliger er to jobber  som var  på oppdrag fra  VNT– gruppen. Første byggetrinn ble ferdigstilt i desember 2003 mens andre byggetrinn ble ferdig i 2005.

Bilde av 298713_600_600[1]Bilde av 298723_600_600[1]
UNN
Denne jobben er utført på oppdrag av Universitetssykehuset i Nord-Norge. Jobben ble utført i desember 2004 og deler av januar 2005. Bygget er tekket med VM Zinc.

Bilde av 298722_600_600[1]
Lunheim/Myrland
Rehabliteringen av blokkene i Lunheim og Myrland borettslag var til sammen det største prosjektet vi har hatt. Jobben hadde en varighet på over 2 år.  disse prosjektene var på oppdrag fra byggmester E. Johnsen og sønn.

Bilde av 298707_600_600[1]Bilde av 298708_600_600[1]


Meieriet
Denne jobben ble utført i 2000 på vegne av UNI-Park. Det ble laget i alt 17 karnapper. Alle karnappene er tekket med plastisolbelagte stålplater.

Bilde av 298721_600_600[1]

Værhane.
Værhane til bygget for ungdomspsykiatri i Tromsø på oppdrag for
Einars Arkitektkontor.
Bilde av 627282_600_600[1]Bilde av 627283_600_600[1]
 

 


 

  


  


  


  


  


 Norgeskatalogen